Adam Kout ambasadorem kampaně Fair-play ...

Adam Kout je dalším ambasadorem kampaně Fair-play

Adamu Koutovi se dostalo od Autoklubu ČR zvláštního ocenění. Byl požádán, aby se stal dalším ambasadorem kampaně Fair-play, a to jako zástupce motokárového sportu. Autoklub ČR bude tuto kampaň na podporu chování fiar-play i v letošním roce výrazně zviditelňovat na různých závodech všech možných motoristických disciplín.  Rozhovor na toto téma si můžete přečíst na následujícím odkazu: rozhovor s Adamem Koutem